top of page
onderzoekblur.png

"Het leek ons een vrij simpele vraag: waarom is er eigenlijk onderwijs?"

Het Nederlandse onderwijssysteem heeft een ingewikkeld probleem. Het werkt met invalide meetinstrumenten, waardoor ten onrechte een groot deel van de jonge mensen niet wordt gezien vanuit hun leerpotentieel, hun fascinatie om te leren. Er is een selectiesysteem ontstaan dat in stand gehouden wordt “omdat het nu eenmaal zo is.”

Lees hier het het wetenschappelijk artikel dat we daar over publiceerden in International Journal of Educational Research: 
"Educational inequality due to lack of validity: A methodological critique of the dutch school system"


Luister hier naar de podcast van Karen Heij over het Nederlands toetssysteem.

En lees het artikel van Rob van de Poel (Nivoz) over de eindtoets

De consequentie hiervan is demotivatie om te leren. Met jongeren, wetenschappers en partners samen heeft Studio Moio verschillende programma’s ontwikkeld om tot herstel te komen van zin in leren en ontwikkeling. In "Onderwijs dat kansrijk maakt", zijn jongeren zelf als onderzoeker aan de slag gegaan om te onderzoeken hoe het dan wel zou kunnen. Ze gingen in gesprek met lectoren, hoogleraren, vele jongeren door het hele land, docenten, beleidsmakers en bestuurders. 

Sinds 2012 ontwikkelt Studio Moio samen met jongeren, wetenschappers en experts programma’s om jonge mensen kansrijker te maken. Ook wordt met deze partners voortdurend onderzoek gedaan naar mechanismes die bijdragen aan schooluitval en naar mogelijkheden om schooluitval te voorkomen. Zo zijn programma’s ontstaan die aanvullend op, vervangend voor of verrijkend aan het reguliere onderwijs zijn. Om de juiste uitdagingen aan jongeren te kunnen bieden en recht te doen aan het Kinderrechtenverdrag (art. 29) en de Universele verklaring van de rechten van de mens op het gebied talentontwikkeling, ontplooiing, voorbereiding op toekomst en burgerschapsvorming.

Onze projecten op het gebied van onderwijsvernieuwing

Yife, aanvullend onderwijs.

Voor wie op school zit en geen passende stage kan vinden of behoefte heeft aan meer ondernemerschap, creativiteit en ruimte voor ontwikkeling.

MDT UniverCity, verrijkend onderwijs.

Voor wie bijzondere ideeën heeft over wat er beter kan in de samenleving, dagen we je uit om aan de slag te gaan en projecten op te zetten die op verschillende gebieden verschil kunnen maken. Hier leer je changemaker worden.

MBO UniverCity, vervangend onderwijs.

Voor wie het reguliere onderwijs geen goede plek is, werken we met staatsexamens of de inkoop van onderwijs bij partners als Capabel en LOI en maken we op maat het onderwijs haalbaar.

Dadakademia, verrijkend onderwijs.

Voor wie op zoek is naar meer creativiteit. Jaarlijks doen we "artistic research" naar een maatschappelijk thema. Waardoor we theater, beeldende kunst, muziek, etc. leren kennen om tot vernieuwende vormen van onderzoek en resultaten te komen.

bottom of page