Gelijke Kansen in het Onderwijs

Hoe moet het MBO beter aansluiten bij de doelgroep en kan schooluitval drastisch worden teruggedrongen? Met twintig jongeren hebben we gewerkt aan een eigen onderzoek naar verbetering in het onderwijs. We lanceren met minister Jet Bussemaker (Onderwijs) de Gelijke Kansen Alliantie op 31 oktober. Het is voor het eerst dat MBO-studenten zelf diepgravend onderzoek hebben gedaan en een rapport uitbrengen over wat er volgens hen moet veranderen aan het onderwijssysteem.

Op deze pagina is het rapport te vinden, als ook de video's die zijn gemaakt. 

Rapport: het rapport, inclusief illustraties over de aanleiding, analyse en concrete plannen

Analysevideo's: video's die een beeld geven van urgentie en belang van gelijke kansen

Ideevideo's: video's die een beeld geven van de ideeën en acties die uitgevoerd zullen worden. 
 

Rapport

 

Analyse video's

 

Idee video's