top of page

Gelijke kansen in het onderwijs

Hoe kan het MBO beter aansluiten bij de doelgroep? En hoe kan schooluitval drastisch worden teruggedrongen? Met twintig jongeren hebben we gewerkt aan een onderzoek naar verbetering in het onderwijs. We lanceerden met voormalig minister Jet Bussemaker (Onderwijs) de Gelijke Kansen Alliantie op 31 oktober 2016. Het was voor het eerst dat MBO-studenten zelf diepgravend onderzoek deden en een rapport uitbrachten over wat er volgens hen moet veranderen aan het onderwijssysteem.

Op deze pagina zijn zowel het rapport als verschillende video's te vinden.

Rapport: het rapport, inclusief illustraties over de aanleiding, analyse en concrete plannen.

Analysevideo's: video's die een beeld geven van urgentie en belang van gelijke kansen.

Ideevideo's: video's die een beeld geven van de ideeën en acties die uitgevoerd zullen worden. 
 

Rapport

Klik hier om het rapport in een nieuw
venster te openen of lees
het hieronder

Rapport

Analyse video's

Analyse video

Idee video's

Idee video
bottom of page