top of page
Screen Shot 2015-10-15 at 10.34.30.jpg

Als je niet weet “waarom onderwijs” hoe kun je dan tot goed onderwijs komen dat motiveert, waardering geeft voor niveaus en ontmoetingen mogelijk maakt?

ACHTERGROND EN AMBITIE

Het innovatielab ontwikkelt op een hoog tempo snelle simpele oplossingen voor lastige maatschappelijke vraagstukken. Deze prototypes testen we in de praktijk om te zien of het daadwerkelijk maatschappelijke verandering met teweeg brengt.

Studio Moio is 7 jaar geleden gestart met de ambitie de wereld een betere plek te maken voor meer mensen. Nathalie Lecina was werkzaam (o.m. als partner) bij het Instituut Maatschappelijke Innovatie. Zij zag hoe belangrijk en uitdagend het is de kloof tussen verschillende groepen te verkleinen. En dat vraagt daadwerkelijk de rollen om te gaan draaien.. Aan de zijlijn staan, gaat het niet veranderen. Je moet er middenin staan. Zien, voelen, horen waar het schuurt. En andere mensen de ruimte geven om met oplossingen te komen. “You can’t solve the problem from the same level of consiousness that created it”, aldus Einstein...

Een van de constateringen die we deden was dat in vrijwel alle domeinen (jeugdzorg, onderwijs,schuldenaanpak, ...) de mensen die er zelf weinig ‘last’ van hebben, de oplossingen bedenken. Soms zijn er wel participatie-groepjes met ‘doelgroepen’, maar echt ‘the lead’ mogen nemen...? Studio Moio werkt met ‘brongroepen’, in plaats van te werken voor ‘doelgroepen’. De brongroepis de groep van waaruit vernieuwende aanpakken ontstaan, omdat zij weten, voelen en ervaren wat het probleem is. De mensen die dagelijks ervaren hoe onderwijs - voor hen - knelt, zijn de mensen die we inzetten voor nieuwe perspectieven op onderwijs. De mensen die dagelijks erva- ren hoe het is om schulden te hebben, vragen we - vanwege expertise - mee te denken over een vernieuwende aanpak.

Er is werk aan de winkel... Het werken aan een nieuwe hiërarchie, aan het doorbreken van bestaande denkpatronen en het maken van nieuwe routes. De toegevoegde waarde van het werken met diverse groepen en het verbinden van wetenschap aan ervaringsdeskundigheid - alsgelijken - is groot. En dat betekent ook wat voor de manier waarop financiële stromen lopen. Is het mogelijk jongeren/mensen ook financieel te waarderen voor hun toegevoegde waarde? Wezouden liegen als we zouden zeggen dat het een weg zonder hobbels is. We kunnen nu helderzijn: financiële stromen anders laten lopen en mensen waarderen voor de waarde die ze kunnen toevoegen, wanneer ze ook net anders zijn dan ‘normaal’ of net andere levens hebben ‘dan nor- maal’, dat blijft een uitdaging. We zijn partners als de gemeente Leiden en de Rabobank in ieder geval zeer dankbaar voor hun meedenken en samenwerken in deze zoektocht.

macro micro.png
bottom of page