Uitvoering

Met de voeten in de klei voeren we de concepten uit die we bedenken. Zo ontdekken we in de praktijk of de concepten werken, schaven we ze bij en zorgen we er voor dat oplossingen in de praktijk werken. Rapid Prototyping noemen we dat. Met rapid prototyping kunnen  weerbarstige vragen snel vertaald naar creatieve ideeën, kansrijke concepten en bruikbare prototypen. Vrijwel al onze concepten hebben zo direct in de praktijk waarde. Bij de uitvoering werken we middels projecten samen met zeer betrokken opdrachtgevers. Voor een aantal projecten werken we zonder opdrachtgever. We werken zonder opdrachtgever, wanneer projecten niet passen binnen de gangbare denkpatronen en we zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de beweging die volgens ons hoogst noodzakelijk is. 

Hack the System _ Onderwijs

Uitval kan wijzen op onderwijs dat niet passend en uitdagend genoeg is. Op de maatschappij die gaten laat vallen. Zo gezien zijn dreigende uitvallers een perfecte doelgroep om te experimenteren met vernieuwend onderwijs. En dat doen we.

VitaLab!

Vernieuwende concepten voor de zorg ontwikkelen, begint bij het krijgen van een goed beeld van mensen die zorgafhankelijk zijn. Speciaal voor vmbo-leerlingen ontwikkelden we een werkweek over de zorg en zorgvernieuwing, waarbij ze in aanraking komen met alle facetten van de zorg. En uitgedaagd worden tot vernieuwing.

Roem&Poen

Voor sommige studenten is het moeilijk om een stageplaats te vinden. We onderzoeken of het maken van VideoCv's kan bijdragen aan meer perspectief op de arbeidsmarkt. Gestart bij de kappersopleiding niveau 2 van ID College.

Campagne "Iedereen is beperkt"

Burgemeester Lenferink en wethouder Damen hebben het startsein gegeven voor de campagne "iedereen is beperkt". Doel van de campagne is te laten zien dat beperkingen juist ook een kracht kunnen zijn en dat feitelijk iedereen beperkt is. Het wordt daarom tijd om anders te kijken naar jongeren met een beperking.

De taal, de taal...

Wat als je je diploma niveau 1 hebt gehaald en niet verder mag naar niveau 2, vanwege je taal? Je vouwt folders. Studio Moio gaat de uitdaging aan om Mo aan een zinvolle manier beter Nederlands te leren. En waardevol bij te dragen.

Jimp de Krimp

Het eerste buurtverbeterboek voor kinderen is uit.

Jongeren met een beperking beperkt?

Onbeperkte mogelijkheden zijn er voor jongeren met een beperking. De uitdaging is anders kijken.

VitaLab!

Vitaliteit met een beperking. Wat is er mogelijk? leerlingen van Da Vinci Kagerstraat ervaren beperkingen en bedenken vernieuwende mogelijkheden voor vitaliteit.

VitaLab! met Da Vinci Kagerstraat

Met VMBO-leerlingen op pad om te ervaren hoe het is om een beperking te hebben en tot vernieuwende inzichten te komen.

Campagne Jonge Mantelzorg

Deze campagne is een must-see. Gemaakt met en door jongeren.

RoemPoen+logo2
Screen Shot 2015-02-14 at 10.35.12
LevenSles

De Inspiratie- en Kennisdag voor vernieuwing in de ouderenzorg met inzet van jongeren.