top of page

De Vlucht omhoog

Er is sprake van Krimp in NO Friesland. De provincie maakt zich zorgen. We dagen 2 jongeren van ROC Friese Poort uit om mee te werken aan een aanpak.

Als 2 jongeren zicht uiten over vluchtelingen, weten we dat daar kansen zitten... “Vluchtelingen willen alleen maar profiteren, we hebben in Nederland al genoeg problemen.” Deze houding was belangrijk in het onderzoek: “Een sceptische houding draagt bij aan het zoeken naar potentieel,” aldus Nathalie Lecina, directeur van Studio Moio. En dus zijn we gaan onderzoeken hoe waardevol vluchtelingen zouden kunnen zijn om de krimp het hoofd te bieden. Met juist deze jongeren.

Studio Moio presenteert in samenwerking met Vluchtelingenwerk Friesland Noord: ‘De Vlucht Omhoog.’ Met dit project willen beide partijen de ondernemerspotentie van vluchtelingen in Noordoost-Friesland benutten. Juist voor een krimpregio bieden vluchtelingen kansen, omdat de bevolking afneemt, de werkgelegenheid daalt en er weinig nieuwe bedrijvigheid bij komt.


Twee jonge Friezen, Nick en Joey zijn de uitdaging aangegaan en hebben van september 2014 tot januari 2015 onderzoek gedaan naar de ondernemerspotentie van de vluchtelingen. Ze doen de opleiding Sociaal Cultureel Werk aan het ROC Friese Poort in Leeuwarden. Aan de start van het onderzoek zagen Nick en Joey de waarde van vluchtelingen niet: “Vluchtelingen willen alleen maar profiteren, we hebben in Nederland al genoeg problemen.” Deze houding was belangrijk in het onderzoek: “Een sceptische houding draagt bij aan het zoeken naar potentieel,” aldus Nathalie Lecina, directeur van Studio Moio.


In samenwerking met Vluchtelingenwerk in Dokkum hebben Nick en Joey tien vluchtelingen geïnterviewd. Dit ging soms met handen en voeten of met een tolk, de taal bleek daarom een belangrijk struikelblok. Maar dat is niet het enige. Veel vluchtelingen krijgen te horen dat het ondernemen lastig is vanwege de vele regels. De combinatie van deze punten zorgt voor angst en belemmeringen in het ondernemerschap. Nathalie Lecina vindt dat de kracht van vluchtelingen benut moet worden voor innovatie in de regio: ”Krimp kun je niet oplossen, daarom moet je alle groepen in de samenleving inzetten en hun kracht benutten.”


Het onderzoek levert bijzondere resultaten op. Zo vinden vluchtelingen Noordoost-Friesland een mooie plek om te wonen en willen ze graag van waarde zijn voor hun omgeving. Veel vluchtelingen willen een eigen onderneming starten, bijvoorbeeld omdat ze in hun thuisland ook een eigen zaak hadden. Ze vinden het belangrijk om hun eigen inkomen te verdienen en niet afhankelijk te zijn van een uitkering.

Bij Nick en Joey is de beeldvorming dan ook helemaal omgeslagen: “Vluchtelingen willen heel graag werken, ze willen hun eigen geld verdienen.” Studio Moio en Vluchtelingenwerk Friesland Noord hebben daarom besloten de samenwerking voort te zetten. “In de komende maanden willen we een pilot starten, waarbij vluchtelingen en studenten aan elkaar gekoppeld worden,” aldus Foke Dijkstra, Regio Coördinator bij Vluchtelingenwerk in Dokkum.


De presentatie van ‘De Vlucht Omhoog’ vindt plaats tijdens de Regiobijeenkomst van Noordoost-Friesland in Dokkum.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page