top of page

Conceptontwikkeling.

 

Studio Moio is een laboratorium voor maatschappelijke vernieuwing. We initieren zelf of krijgen opdracht tot de ontwikkeling van nieuwe concepten voor sociale knelpunten. De conceptualisering is de eerste stap. De conceptualisering wordt zoveel  mogelijk gevisualiseerd. De volgende stap is de uitvoering via Rapid Prototyping. Hieronder een greep uit de ontwikkelde concepten. 

Gelijke kansen in onderwijs

Gelijke kansen in onderwijs

Hoe moet het MBO beter aansluiten bij de doelgroep en kan schooluitval drastisch worden teruggedrongen? Met twintig jongeren hebben we gewerkt aan een eigen onderzoek naar verbetering in het onderwijs. We lanceren met minister Jet Bussemaker (Onderwijs) de Gelijke Kansen Alliantie op 31 oktober. Het is voor het eerst dat MBO-studenten zelf diepgravend onderzoek hebben gedaan en een rapport uitbrengen over wat er volgens hen moet veranderen aan het onderwijssysteem.

RoemPoen

RoemPoen

Het doel van Roem & Poen is primair voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Secundair is het doel van Roem&Poen stageplaatsen met perspectief op werk te maken voor studenten met een kwetsbaar netwerk van een kwetsbare opleiding voor de arbeidsmarkt. MBO-studenten worden getraind - passend bij hun opleiding - om leeftijdgenoten te begeleiden die dreigen uit te vallen om verschillende redenen. Roem&Poen werkt succesvol, inmiddels in Leiden en Roosendaal.

Campagne Jonge Mantelzorg

Campagne Jonge Mantelzorg

Scholen zouden jonge mantelzorgers meer ruimte moeten geven om te voorkomen dat zij voortijdig school verlaten of een leerachterstand oplopen. Studio Moio lanceert een campagne om meer begrip te kweken voor hun situatie. Met dank aan de samenwerkingspartners, gemeente Leiden, Activite, exposeyour, werkgroep jonge mantelzorg regio Leiden. Radio-interview: http://www.unity.nu/…/le…/geef-jonge-mantelzorgers-de-ruimte Campagne: https://vimeo.com/144384851 http://www.jmzpro.nl/4-11-15-als

TopTraject

TopTraject

VitaLab!

VitaLab!

Vitalab De zorg vraagt om vernieuwing en bredere betrokkenheid van de samenleving. Het onderwijs vraagt om betere beroepsoriëntatie en met name op VMBO en MBO meer praktisch gerichte modules. We gaan aan de slag met zorg, in ieder geval met concrete uitvoering te komen van tips en aanbevelingen uit de Leidse proeftuinen. (Vrijblijvende) adviezen zetten we om in daden.

Superheroes. Ja, Natuurlijk!

Superheroes. Ja, Natuurlijk!

Drie jongeren met een arbeidsbeperking hebben aangegeven te willen bijdragen aan een project over de erkenning en positie van jongeren met een beperking. Zij ervaren zelf hoe veel meer werk zij moeten verzetten om onderwijs te kunnen volgen, stages te vinden en een baan te bemachtigen. Hun extra inzet maakt ze assertief, maar ook constateren ze dat daardoor schooluitval op de loer ligt. Met hen ontwikkelden we Superheroes. We gaan werk voor ze maken en een campagne ontwikkelen.

Kickboksen met ouderen

Kickboksen met ouderen

Mensen met beginnende dementie kunnen onzeker worden. Wat betekent het om de grip op je geest te verliezen en wat helpt om vertrouwen in jezelf te behouden? Lilian ontwikkelde kickboksen met ouderen. "Als je de grip op je geest verliest, helpt het als je je weerbaar maakt door de grip op je lijf te versterken." Succesvol uitgeprobeerd en getest met ouderen. Wordt vervolgd.

De Vlucht Omhoog

De Vlucht Omhoog

In NO Friesland is sprake van krimp. Ondernemers trekken weg en er is sprake van vergrijzing. Van oudsher heeft Friesland veel vluchtelingen opgevangen. Welke waardevolle potentie hebben deze vluchtelingen? Met jongeren met een zekere antipathie voor vluchtelingen hebben we dit onderzocht. Conclusie: Er zit veel ondernemerspotentie in vluchtelingen. Ca 86% heeft ondernemende plannen die waardevol zijn voor de regio. Aanbeveling: koppel ondernemende jongeren aan deze vluchtelingen.

BlackBox Kunst

BlackBox Kunst

Wijkvisie Leiden Noord

Wijkvisie Leiden Noord

Mellows' Fortune

Mellows' Fortune

Mellow deed onderzoek naar betere plannen om straatjongeren te helpen aan een goede toekomst. Ze interviewde jongeren en kwam er achter dat ze veel ambitieuzer zijn dan we denken. En ze zijn te eigenwijs/zelfstandig om hulp aan te nemen. Dat geeft ze een gevoel van zwakte. Wat zou werken: het opzetten van een crowdfunding site waarin ondernemers, bestaande instellingen in de jongeren investeren vanwege de potentie die ze in de jongeren zien. (Ipv oplossen van de zwakte, investeren in potentie)

LevenSles

LevenSles

"Hoe kunnen we er voor zorgen dat jongeren positiever worden over ouderen en de ouderenzorg?" Dit was de startvraag van Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy. We ontwikkelden LevenSles, waarbij jongeren worden uitgedaagd de zorg in gedurende hun onderwijs te vernieuwen. Samen met zorginstellingen en experts. Waar jongeren starten zonder motivatie voor ouderenzorg, eindigen ze met een berg motivatie. Jongeren uitdagen verandert antipathie in sympathie en betrokkenheid.

Jimp de Krimp

Jimp de Krimp

“If you think you’re too small to have an impact, try going tot bed with a mosquito in the room.” Deze quote moeten Louise Wiersma en Nathalie Lecina in gedachte hebben gehad toen de gedachte ontstond om kinderen uit te nodigen en uit te dagen om de leefbaarheid van dorpen te verbeteren. Samen met Friese kinderen gaan zij opdrachten ontwikkelen die kinderen uitdagen om het dorp waarin zij wonen leefbaar te houden en/of te maken. Resultaat wordt een boek, website met opdrachten die inspireren om

bottom of page