top of page

Roem&Poen

Wat te doen aan het terugdringen van schooluitval?
Wat te doen aan een tekort aan stageplaatsen?
Hoe kun je juist jongeren die minder gelijke kansen in het onderwijs hebben gelijke kansen bieden?

Roem&Poen is ontstaan vanuit deze combinatie. Door stageplaatsen te maken waar stagetekorten zijn en jongeren uit te
dagen in hun stage bij te dragen aan het voorkomen van schooluitval, ontstond Roem&Poen. Een bijzonder waardevolle aanpak. Jongeren staan centraal om oplossingen te bedenken en uit te voeren.

In 2013 ontstaat al, eigenlijk al voor de oprichting van Studio Moio, het plan om met jongeren samen schooluitval aan te pakken. We willen zichtbaar maken hoe waardevol studenten zelf kunnen zijn in de aanpak van uitval. En de methode overdragen aan onderwijs... Roem&Poen is ingediend bij de gemeente Leiden, we zijn gestart samen met ROC Leiden en ID College... Jongeren komen in the lead van de aanpak op uitval. De overdracht naar ROC Leiden en ID College lukt niet goed... dat resulteert in de oprichting van Studio Moio, om jongeren in the lead te laten zijn met wat volgens hen nodig is in de aanpak van schooluitval. Ze zijn zo waardevol, eager to learn en krachtig... In 2014 volgen Roosendaal en Brede, met partnerschap van het RBL aldaar en met medewerking van ROC West-Brabant. De overdracht vindt daar wel plaats. Het project is nog steeds een succesvol onderdeel van de aanpak op uitval van ROC West-Brabant.

In Leiden blijven we ons inzetten om met Studio Moio jongeren uit te dagen om bij te dragen aan de aanpak van uitval op verschillende manieren.

Het doel van Roem & Poen is primair voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Secundair is het doel van Roem&Poen stageplaatsen met perspectief op werk te maken voor studenten. MBO studen-ten worden getraind, passend bij

hun opleiding om leeftijdgenoten te begeleiden die dreigen uit te vallen om verschillende redenen. Roem&Poen werkt

succesvol, inmiddels in Leiden en Roosendaal.

Roem&Poen is een project waardoor jongeren van het mbo stageplaatsen krijgen, wanneer ze geen stage elders kunnen

vinden. Deze jongeren dragen op hun beurt bij aan het voorkomen van uitval bij andere jongeren door:

- Het helpen en ondersteunen van jongeren met motivatieproblemen;

- Het geven van training en les

(Loopbaan Burgerschap/mediavormgeving);

- Het begeleiden van jongeren naar stage;

- Het leggen van verbindingen met het werkveld;

- Het doen van onderzoek

Het is een van de oudste projecten van Studio Moio, opgezet samen met jongeren van -destijds - ROC Leiden en draait nog steeds in Roosendaal. In Leiden is de naam veranderd naar Yife. MBO Rijnland vond dat voor Roem&Poen het verkennen van het werkveld centraal moest staan, niet het bedenken van innovatieve plannen. Daarom is hier Roem&Poen getransformeerd naar Yife (Young educators for Innovation), zodat er aandacht is voor de innovatieve kracht van jongeren bij het oplossen van schooluitval.


De motivatie van jongeren om te leren staat centraal. Met de studenten en met de tijd verandert de aanpak. Juist de dynamiek en de aanpassingsmogelijkheden om ten dienste te blijven staan van de missie, maakt deze aanpak

uniek en continu fris.
Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page