top of page

Mellow's Fortune

Sommige jongeren hebben pech. Sommigen hebben zoveel pech dat ze tijdelijk op straat leven. Niemand vindt dat wenselijk. En toch is het soms lastig om daar iets aan te doen. Ik heb twee jaar op straat geleefd. En ik heb, gesteund door mijn expertise en betrokkenheid van mensen om mijn heen, voor Studio Moio een onderzoek gedaan naar straatjongeren. Ik heb mooie gesprekken gevoerd om te achterhalen wie de jongeren zijn, waar de kansen liggen en waar de jongeren zelf aangeven behoefte aan te hebben. Vervolgens heb ik de behoeften van jongeren getoetst aan het beleid van de gemeente Leiden.

Sommige jongeren hebben pech. Sommigen hebben zoveel pech dat ze tijdelijk op straat leven. Niemand vindt dat wenselijk. En toch is het soms lastig om daar iets aan te doen. Ik heb twee jaar op straat geleefd. En ik heb, gesteund door mijn expertise en betrokkenheid van mensen om mijn heen, voor Studio Moio een onderzoek gedaan naar straatjongeren. Ik heb mooie gesprekken gevoerd om te achterhalen wie de jongeren zijn, waar de kansen liggen en waar de jongeren zelf aangeven behoefte aan te hebben. Vervolgens heb ik de behoeften van jongeren getoetst aan het beleid van de gemeente Leiden.
Wat schetst mijn verbazing? De behoeften van jongeren en het beleid van de gemeente passen meer dan goed op elkaar. En toch is er een gapend gat tussen de jongeren en de geboden hulp. Ik merkte dat elk hulpaanbod vraagt van een jongere om hulpbehoevend te zijn, terwijl ze juist hun eigen kracht willen laten zien. Dat je op straat leeft, overleeft, is een kracht, en geeft de behoefte aan zelfstandigheid aan. Het aanbod van de gemeente is goed, de manier van aanbieden alleen niet.

Daarom stel ik een kentering in denken voor.


Ik zou wensen dat we van jongeren in beeld brengen wat hun wensen voor de toekomst zijn, en waarin we hen helpen te formuleren wat ze nodig hebben om daar te komen. Ik heb het de jongeren gevraagd. De behoeften zijn relatief simpel: - een dak boven het hoofd;- collegegeld voor een jaar;- heen- en weer reizen naar Rotterdam om zo het werkend leven te kunnen oppakken.


Ik ben in staat de jongeren aan te spreken, hun toekomst in beeld te brengen en de meest simpele/basale behoefte te formuleren. Mijn plan is om van hun ambities en dromen een website te maken, waardoor we vervolgens vervolgens bedrijven en bewoners van vragen om vertrouwen te geven aan deze jongeren en ze te ‘sponsoren’ om hun dromen waar te maken.


In dit boek laat ik de verhalen van een aantal jongeren zien. En ook hun diepe drive om verder te komen. Ik hoop dat u met mij aan de slag wilt om te geloven in ambities van deze jongeren.


Mellow,

jr. onderzoeker Studio Moio

Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page