Zaaien, Bloeien, Zorgen. 

Betere beroepsorientatie op VMBO

Vanaf 2016 wordt een tekort verwacht aan werkenden in de zorgsector. En de tendens is niet goed. Jongeren van het VMBO hebben geen positief beeld over zorg. De gemeente Leiden daagt ons uit om met frisse oplossingen te komen. En dankzij Da Vinci College, Bonaventura en Visser 't Hooft (drie VMBO-scholen uit Leiden) hebben we dat met hun VMBO-leerlingen kunnen doen. 

 

Onze stappen:

  1. Nulmeting: met een filmploeg van MBO-studenten gingen we de VMBO-scholen langs om te horen wat hun onderbuikgevoelens zijn bij zorg. Wat is het eerste wat in ze opkomt als ze denken aan zorg?

  2. Diepte-interviews: We trainden een aantal stagiairs om samen interviews mee af te nemen onder VMBO-leerlingen: kloppen jullie beelden, waar komt de beeldvormingen vandaan en vooral ook: wat kan beter?

  3. Tussentijdse resultaten: De leerlingen geven aan behoefte te hebben aan meer orientatiefilmpjes, DoeDagen, en vooral dat het echt is, niet 'te gelikt'

  4. Experiment: Doe het zelf! De Studio heeft ze uitgedaagd zelf bij te dragen aan waar hun directe behoefte ligt. Dus zij mogen bepalen welke filmpjes ze willen, welke vragen ze willen stellen om tot goede inhoudelijke filmpjes te komen. En zij mogen de Doedag bedenken en mee organiseren. Filmpjes gemaakt met leerlingen van Da Vinci College en de DoeDag (en het daar bij horende filmpje) is gemaakt met leerlingen van Bonaventura en Visser 't Hooft College.  

  5. Resultaat: Er gaat een wereld open voor de VMBO-leerlingen die mee hebben gedaan. Ze zijn betrokken en vinden het te gek om zorg te ervaren door het maken van filmpjes. We vermoeden dat het activeren van de jongeren om betere filmpjes beroepsorientatie-filmpjes te maken een goede trigger is om ze een andere wereld te laten ervaren. Hun inzet was zeer goed, het levert mooie filmpjes op. 

  6. Het kan nog beter: We hebben zelf veel geleerd, hoe we de leerlingen het best kunnen triggeren, hoe Doe-dagen het best te organiseren en het maken van jaarplannen met de scholen. 

  7. Wordt vervolgd? We hebben zin in een vervolg, waarbij we met VMBO-leerlingen beroepsorientatiefilmpjes en Doedagen van de grond trekken, waarbij zij de makers zijn. Onvergetelijke ervaring. 'Als je dement bent en oud, weet je dat nog'. De scholen zien het zitten. Nu nog een goed vervolgplan...

Stap 1 en 2

Wat is het eerste waar VMBO-leerlingen aan denken bij zorg? En waar zie ze kansen voor verbetering? Gepresenteerd door Rajiv Somaroe, Safae Abaqouy, Mike de Jong, Redouan Imaghri. Gefilmd en gemonteerd door Ruben Engelkes en Brechje van den Berg

Zwementie 

Zwemmen met dementerende ouderen. Gepresenteerd door Job Noordermeer (leerling Da Vinci College) onder begeleiding van Rajiv Somaroe en Michael Winkel. Gefilmd door Robin van Duin en Brechje van den Berg. Gemonteerd door Brechje van den Berg.

DoeDag: Hoe voelt het om...

Leerlingen van Bonaventura College en Visser 't Hooft hebben samen een obstakeltocht georganiseerd in het kader van beroepsorientatie op de zorg. Hun idee: zorg begint bij voelen waar zorg echt over gaat. In dit thema: hoe voelt het om oud te zijn?

Oud en versleten?

Philadelphia: een zorginstelling waar de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking geleverd wordt. Leerlingen gaan in gesprek met ouderen en doen mee!

Hoe voelt het om... oud te zijn?

Extra aandacht op de DoeDag bij 'hoe het voelt om oud te zijn' 

Een verstandelijke beperking beperkt? Niets is minder waar...

Theater Klapstuk: De acteurs van Klapstuk zijn mensen met een verstandelijke beperking. Dat weerhoudt ze er niet van om serieus met acteren bezig te zijn. In binnen- en buitenland trekken ze volle zalen. De leerlingen van Da Vinci kijken hun ogen uit van 'wat nog mogelijk is met deze doelgroep'.

Achter de schermen

Hoe is het om mee te doen?

Romy vertelt...

Hoe is het om mee te doen?

Marit vertelt...

Hoe is het om mee te doen?

Docent vertelt...

Vertel het de klas...

Marit vertelt hoe het was om mee te doen.