Sustainable development goals

Oplossingen bedenken voor de wereld van morgen. Én uitvoeren. Dat is wat de jongeren bij Studio Moio al sinds 2013 doen. Oplossingen op het gebied van armoede, onderwijs en discriminatie bijvoor- beeld. Om ongelijkheid te verminderen, en de rijen voor de voedselbank. Om een wereld te creëren waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.

En laat dit nu precies ook zijn waar de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling voor staat, in 2015 omarmd door alle leden van de Verenigde Naties. Deze agenda heeft als kloppend hart de 17 duurza- me ontwikkelingsdoelstellingen (oftewel SDG’s: Sustainable Development Goals). Deze doelstellingen zijn een mondiaal kompas om te komen tot een betere wereld voor iedereen.

Studio Moio neemt u graag mee langs alle maatschappelijke projecten die de jongeren hebben uitge- voerd aan de hand van dit kompas van de Verenigde Naties. Wat op wereldniveau door de hoogste functionarissen wordt bedacht wordt hier in Leiden al langer gedaan, op lokaal niveau en op kleine schaal, door onze jongeren van het MBO. Maar met net zoveel impact, of misschien wel meer.

CONTACTGEGEVENS

Studio Moio
Julianastraat 74-B
2316 NZ Leiden
 
www.studiomoio.nl
info@studiomoio.nl
06 29349621