Nieuw: het positiefschrift

Project om aandacht te vragen voor het belang van positieve feedback aan beleidsmakers, bestuurders, ceo's. Omdat zij onze positieve feedback nodig hebben om te weten wat dan een "goede" kant is om op te sturen. Met zeuren, klagen, brengen we mensen vooral in het nauw over het zien van mogelijkheden om het dan wel te doen. Hier verzamelen we voorbeelden van onszelf en anderen. Wil je een voorbeeld? Let's rock it. 

doe mee: ikdoemee@studiomoio.nl

bomenkunst 2.jpeg
Screenshot 2022-01-08 at 12.20.23.png
Screenshot 2022-01-08 at 12.20.23.png
bomenkunst.jpeg