Mensen

Nathalie Lecina
directeur/bestuurder, oprichter Studio moio


Studio moio opgestart, werkt met passie en gedrevenheid. Maatschappelijke vraagstukken oplossen en tegelijkertijd jongeren laten zien hoeveel ze zelf in staat zijn te betekenen. Pech kantelen in kansen. Ze doet het gewoon.

Screenshot 2019-02-16 at 18.46.35.png
Ruben Engelkes
Allround projectbegeleider

 

Ruben is een multiTool. Hij begeleidt jongeren en is als een vis in het water bij het bedenken van creatieve oplossingen. 

Screenshot 2020-05-24 at 21.20.23.png
Nieske van der Voort
Communicatie 

 

Nieske draagt bij aan het schrijven van persberichten, projectaanvragen en  verantwoordingen. 

Robin van Duin
Creative Designer

 

Robin is meester in het conceptualiseren van ideeen. Hij kan ze omzetten in beeld, film, campagnes. Hij analyseert, ziet het grotere geheel en begeleidt jongeren. Hij levert altijd bijzonder hoge kwaliteit.

Screenshot 2019-02-16 at 18.29.59.png
Dustin Verstraaten
Projectleider Yife

 

Dustin wil schooluitval voorkomen. Jongeren uitdagen innovatief te denken om bij te dragen aan het voorkomen van schooluitval en het verbeteren van gelijke kansen. Een groepsleider als geen ander. 

Screenshot 2020-05-24 at 21.14.56.png
Cynthia Blom
Kunstenaar, educator, wereldverbeteraar

 

"De wereld verbeteren begint in het onderwijs en daarbij is kunst een belangrijke motor. Kunst heeft de kracht wereldvrede te brengen. Zo is de overtuiging van Cynthia. Ze draagt bij aan het opzetten van Dadakademia en helpt lesmateriaal ontwikkelen.

Screenshot 2020-05-24 at 21.13.37.png
Falco de Wolf

Falco houdt van wetenschap en vindt dat wetenschap dichter bij de gewone mens moet komen. Nieuwsgierigheid aanwakkeren kan bij iedereen. 

Screenshot 2020-05-24 at 21.13.10.png
Yassine Chaabar

Kunst&gelijke kansen in onderwijs. Dat is waar het hart van Yassine van klopt. Van theater tot klassieke kunst. Met plezier draagt hij kennis over op kinderen en jongeren. Een presentator in hart&nieren.

Raad van Toezicht

De maatschappelijke ambities van Stichting moio zijn groot. Daarom voelt de stichting zich gesteund door een sterk Raad van Toezicht, met kennis en ervaring en een Raad van Advies als waardevolle denktank&support.

Hugo Snabilie
Secretaris


 

 

Maarten van der Plas 

Financieel toezichthouder


  

 

Elsbeth Koek
Voorzitter 

 

Thieu Besselink

​Algemeen Comissaris