PLAY

PASSION
PURPOSE

TRIPLE TRIPLE P METHOD

Studio Moio heeft samen met jongeren een methodiek ontwikkeld die jongeren leert van waarde tezijn voor de wereld om hen heen. En die ‘mensen om wie het gaat’ uitnodigt onderdeel te wordenvan de oplossing. En we zien dat jongeren uitdagen met echte vraagstukken hen helpt gemotiveerd te worden om te leren.

Stap 1: Individual value: play, passion, purpose.

We dagen mensen uit middels een of meerdere cycli van ‘play’ (spelen), ‘passion’ (passie, nieuwsgie-righeid) en ‘purpose’ (een doel, focus hebben in wat ze willen) te laten gaan: al spelend onderzoeken ze waar ze een bepaalde fascinatie voor hebben tot er een gevoel van ‘hier wil ik wat mee’ ontstaaten ze aan de slag gaan met een doel voor ogen rondom een project dat toegevoegde waarde heeft voor de samenleving. Op basis van die ervaringen leren we jongeren eigen projecten vorm te geven (purpose).

Stap 2: Local Social Impact

Elke gemeente loopt vast op legio aan maatschappelijke problemen. Over duurzaamheid, over de kloof tussen arm en rijk, over onderwijs, over volledig uitgevallen jongeren, over de zorg voor oude- ren, over de integratie van nieuwe Nederlanders... We dagen jongeren uit om van waarde te zijn voor de stad. Deze manier van werken biedt een belangrijke bijdrage in het veranderen van de posities van jongeren. Zij worden vaak van iemand die hulp nodig heeft, iemand die oplossingen biedt.

Stap 3: Societal change

Als we serieus willen zichtbaar maken dat alle mensen er toe doen, zullen we op alle levels - van strategie tot uitvoering, van ministerie tot ... - zichtbaar moeten maken hoe waardevol elk mens kan zijn. Mits we anders leren kijken en leren zien hoe we ieder mens op de juiste plek kunnen krijgen. Het brengt mee dat mensen invloed leren krijgen en zich leren verhouden tot de wereld van strategie,onderzoek, de wereld die niet per se de wereld is die ze van huis uit ‘kennen’.

CONTACTGEGEVENS

Studio Moio
Julianastraat 74-B
2316 NZ Leiden
 
www.studiomoio.nl
info@studiomoio.nl
06 29349621