Contactgegevens

Studio Moio
Julianastraat 74-B
2316 NZ Leiden
 
www.studiomoio.nl
info@studiomoio.nl
06 29349621
 

Scoren met Afval - afgerond

Er is te veel afval op schoolpleinen en in wijken. Jongeren zijn uitgedaagd met een vernieuwend antwoord te koemn.

Ze kwamen met het plan en de uitvoering van:

1. het ontwikkelen van een type afvalbak dat studenten uitdaagt om afval wel weg te gooien. De trigger zit op 'ego&eco'. 'Je moet je geen sufferd voelen omdat je afval weggooit.' Innovatief en aanspreken.

2. sporten met afval. Studenten sport&bewegen hebben afval-sporten ontwikkeld: het wordt een sport om afval weg te werken. En met de meeste punten, scoor je goed. 

3. Maken van meubels en organiseren van veiling in de buurt. Resultaat: De combinatie sport&afval wegwerken werkt heel goed. Stageplaatsen voor MBO studenten sport&bewegen gecombineerd met facilitaire dienstverlening maken dit op wijkbasis regelmatig mogelijk.  

Aanpak obesitas - afgerond

​​Uit TNO-rapport blijken de leefgewoonten onder jongeren - met name op het MBO - matig tot slecht. Jongeren van de opleiding 'sport&bewegen' hebben een jaarplan bedacht en uitgevoerd om MBO-studenten aan het sporten te krijgen. Simpel en zonder kosten. Partners uit de regio zijn uitgedaagd om bij te dragen, door spinningfietsen uit te lenen, een XBOX Kinect maand te kunnen organiseren. De studenten hebben een pakket gemaakt voor fitness met huis-tuin en keukenspullen. zodat elke jongeren thuis kan sporten, ook als er geen geld is. En om iedereen gelijk te maken en de meestal bestaande hierarchie van sport en non-sportief te voorkomen, hebben ze ook sporten als rolstoelbasketbal en blinden-voetbal voorgesteld en georganiseerd. Resultaat: Een fascinerende aanpak waarbij meer dan 300 jongeren in beweging zijn gekomen. 

 

Jongleren - decentralisatie jeugdzorg

Jongeren met ervaring in de jeugdzorg of studerend voor jeugdzorg worden niet of nauwelijks betrokken bij de decentralisatie. Ze willen hun wijsheid en ervaring inzetten voor de verbetering van de toekomst.

Momenteel maken we met jongeren een plan waarin ze van toegevoegde waarde zijn voor de professionals in de jeugdzorgsector. Eigen kracht staat centraal. Starten met inzet van de eigen kracht van jongeren daarom vanaf stap 1. Resultaat: Een voorstel voor de inzet van jongeren, (pleeg)ouders, buren en professionals van de werkvloer om gezamenlijk jeugdzorg van de toekomst betaalbaar en aandachtig te maken. 

Roem&Poen, aanpak schooluitval

Schooluitval onder MBO-studenten door onduidelijk beroepsbeeld en onvoldoende motivatie pakken we aan.MBO-studenten van de opleiding SMD en mediavormgeving vormen een 'Roem&Poen' team.

 

Zij worden getraind om met studenten te begeleiden naar de toekomst. Ze gaan langs bedrijven om mee te lopen, te interviewen en zo te ervaren welk werk ze zichzelf later zien doen. De studenten helpen elkaar en krijgen een kijkje in de werkende wereld. De filmploeg filmt. Fijn voor het bedrijfsleven en ook voor de jongere zelf. Geen uitvaller, maar een ster van zijn eigen zoektocht. Resultaat: 2012 en 2013 pilot te Leiden: 100% resultaat bij het terugleiden van jongeren naar school. Momenteel in uitvoering bij ROC Leiden, ID College en Kellebeek College. www.roemenpoen.n lKlik hier voor filmpjes.

Roem&Poen,
aanpak schooluitval

Frisse zin in ondernemen in Voorhout

Levensverhalen van (dementerende) ouderen

 

"Ouderen, daar heb je niks aan, ze zijn nutteloos," zo startte een project van een van de jongeren. Hij mocht zijn gelijk bewijzen. En met zijn vooroordelen ging hij op pad. Om er de confrontatie mee aan te gaan, in gesprek met ouderen.

Na 10 gesprekken kwam hij terug. Dapper. Met de opmerking: "ze zijn veel nuttiger dan ik dacht, velen doen vrijwilligerswerk, ze hebben er een rijk leven op zitten. Eigenlijk weten we er niet zo veel van. Mag ik met een collega de verhalen optekenen? Van ouderen en ook van dementerende ouderen. Want die hebben ook veel verhalen...


En zo werd in gang gezet, dat 2 jongeren langs ouderen gaan om verhalen op te tekenen. Foto's te maken en tijd te nemen voor elkaar. 

 

1/8

1/3

Evenementen.

  • Over straatjongeren

  • LevenSles 2013

  • LevenSles 2014

  • 24h ID X Challenge

  • Studenten lezen docenten de les

Mellow's Fortune

Mellow heeft als young expert onderzoek gedaan naar straatjongeren. Ze heeft geconstateerd dat de behoeften van jongeren en het beleid van de gemeente goed op elkaar passen maar er toch een gapend gat is tussen de jongeren en de geboden hulp. Het aanbod van de gemeente is goed, de manier van aanbieden kan beter. De regio en het bedrijfsleven betrekken bij het realiseren van dromen van jongeren, waardoor jongeren zich niet in een ‘hulpstand’ gedwongen voelen

 

De Leidse regio als sleutel voor de doorbraak in de aanpak van straatjongeren. De eerste regio van Nederland met een brede integrale aanpak waar serieus werk wordt gemaakt van ‘geen jongere op straat’.

Evenementen.

  • Over straatjongeren

  • LevenSles 2013

  • LevenSles 2014

  • 24h ID X Challenge

  • Studenten lezen docenten de les

Mellow's Fortune

Mellow heeft als young expert onderzoek gedaan naar straatjongeren. Ze heeft geconstateerd dat de behoeften van jongeren en het beleid van de gemeente goed op elkaar passen maar er toch een gapend gat is tussen de jongeren en de geboden hulp. Het aanbod van de gemeente is goed, de manier van aanbieden kan beter. De regio en het bedrijfsleven betrekken bij het realiseren van dromen van jongeren, waardoor jongeren zich niet in een ‘hulpstand’ gedwongen voelen

 

De Leidse regio als sleutel voor de doorbraak in de aanpak van straatjongeren. De eerste regio van Nederland met een brede integrale aanpak waar serieus werk wordt gemaakt van ‘geen jongere op straat’.

De buurt door andere ogen.

Om tot nieuwe ideeen te komen voor de buurt, helpt het om door volledig andere ogen te kijken. En dat is wat een paar jongeren deden. 


Met kleine poppetjes in de hand op zoek naar hele andere perspectieven op de buurt. Om vervolgens tot vernieuwende ideeen te komen voor de buurt. 

Hieruit ontstonden plannen voor een festival, piano op straat, mega-posters op straat, etc.

Levensles 2013, 2014: Vernieuwing Ouderenzorg

De beeldvorming van jongeren over ouderen, het onderwijs over Ouderenzorg en de ouderenzorg zelf zijn aan vernieuwing toe. In 2013 in 3 regio's, in 2014 in 5 regio's het evenement organiseren, ontwikkelen en de jongeren uitdagen.

Doel:1. waardige zorg voor ouderen op de agenda van onderwijs, zorginstellingen en politiek.

2. verbetervoorstellen voor de zorg van frisse denkers, die samen met partners uitgevoerd worden.

3. zichtbaar maken hoe waardevol jongeren zijn voor oud.

 

www.iklevensles.nlKlik hier voor een het zien van een mooi filmpje.

De vlucht omhoog!

Studio Moio werkt in samenwerking met Vluchtelingenwerk Friesland Noord aan: ‘De Vlucht Omhoog.’ Met dit project willen beide partijen de ondernemerspotentie van vluchtelingen in Noordoost-Friesland benutten. Juist voor een krimpregio bieden vluchtelingen kansen, omdat de bevolking afneemt, de werkgelegenheid daalt en er weinig nieuwe bedrijvigheid bij komt.

Twee jonge Friezen, Nick van Zadelhoff en Joey Grendel, zijn de uitdaging aangegaan en hebben van september 2014 tot januari 2015 onderzoek gedaan naar de ondernemerspotentie van vluchtelingen. Ze doen de opleiding Sociaal Cultureel Werk aan het ROC Friese Poort in Leeuwarden.

http://www.rtvnof.nl/de-vlucht-omhoog-noordoost-friesland/

 

 

 

Project 112

112 jongeren zonder startkwalificatie, baan en uitkering een bij hen passende toekomst bieden. Echt zien wie ze zijn, passend bijdragen, dat is onze nieuwste uitdaging. 

 

 

8x LevenSles 'de meest vernieuwende Inspiratie&Kennisdag over Ouderenzorg'

 

Op de Inspiratie- en Kennisdagen LevenSles tonen 

jongeren, ouderen en bijzondere rolmodellen 

de vernieuwingsmogelijkheden die zij zien.Buiten de gebaande paden.

 

Simpel. Doeltreffend.De sprekers dagen u uit. Samen gaat u aan de slag.

 

Aanwezig zijn bijzondere mensen uit wetenschap, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, overheid envernieuwers van buiten de gebaande structuren. Allen met hart en verstand op de juiste plaats.

 

www.iklevensles.nl

facebook.com/levensles