Ben jij een kunstenaar?

Cynthia Blom

“De Dadakademia is van belang, omdat er op dit moment geen mogelijkheid is voor mensen zonder juiste vooropleidingom mee te doen aan kunst&cultuur en filosofie. Terwijl datwezenlijke onderdelen zijn van het leven. Je kan mensen niet uitsluiten van delen van het leven. Daarom moet het er komen.” - 

Dadakademia

Dadakademia is de eerste Kunst&Filosofie academievan Nederland, voor iedereen toegankelijk. Het is een academie met een tikkeltje rebels karakter.

Dadakademia koppelt het nadenken over de wereld waarin we leven aan het creëren van nieuwe oplossingen.

Dadakademia daagt uit om een vraagstuk vanuit verschillende kanten te onderzoeken.

Dadakademia verbindt Leidse kunstenaars,filosofen en educatoren met gewone Leidenaren,met jongeren, met vmbo, mbo.


CKV-lessen voor regulier onderwijs.


Een autonome opleiding voor artistic research via Dada Learning Lab

Workshops en lezingen over actuele maatschappelijke vraagstukken icm ervaringsdeskundigen, filosofen, kunstenaars en jongeren.

Wat bieden wij

Aanmelding en toelating

Workshops/lezingen via ikdoemee@studiomoio.nl

Voor DadaLearning Lab is een toelating vereist.

Aanmelden kan gedurende het hele schooljaar. Er wordt op maat onderwijs gebouwd met inzet vankunstenaars, filosofen, educatoren.

Tijdens de toelatingsprocedure wordt gelet op:

  • reeds opgebouwd portfolio in denken en maken.

  • je creërend vermogen en je wil om onderzoek te doen;

  •  het vermogen vanuit verschillende perspectieven de wereld te benaderen.

 

Meld je aan
Maak een keuze

Dada Learning Lab

DadaLearning Lab is de opleiding waarbij autonoom leren denken en maken centraal staat. Artistic Research is de methode die centraal staat.

 

Geschikt voor iedereen die nieuwsgierig is, wil leren onderzoeken en zich via verschillende vormen vankunst&filosofie wil uiten.

Dadakademia leert alle facetten van kunst kennen. Van performatieve kunst,schrijvende kunst, beeldende kunst, theaterkunst, tot multimediale kunst.

Dadakademia leert je je uiting publiek te maken, mensen aan het denken te zetten en maatschappelijke vraagstukken met bewoners te onderzoeken.

Dadakademia verbindt met Leidsemusea, om te exposeren, maar gebruikt ook de openbare ruimte ofruimtes in openbare voorzieningen om perspectieven op de wereld zichtbaar te maken.

 

CONTACTGEGEVENS

Studio Moio
Julianastraat 74-B
2316 NZ Leiden
 
www.studiomoio.nl
info@studiomoio.nl
06 29349621